Home

HET ONTSTAAN

In 1998 nam een aantal Zilkers het initiatief tot het organiseren van een millenniumtentoonstelling in de oudejaarsweek 1999. Er werd een commissie gevormd en een expositie neergezet die heel veel enthousiaste bezoekers naar de hal van Piet Bakker aan de Beeklaan trok. Onder leiding van Frits Klinkenberg (voorzitter) verzorgden zij een presentatie van de H. Hartkerk (Jos de Winter), bollenteelt (Jos Mulder), waterleidingduinen (Henk van de Barselaar), verenigingen (Theo van Gijlswijk) en kunst (Bep van der Lans-Lengers.) De expositie liet het leven in De Zilk van de 20e eeuw zien. Het werd de commissie duidelijk dat er veel interesse was in de historie van De Zilk en besloot derhalve om de expositie een blijvend vervolg te geven. Op 12 juni 2001 werd bij notaris van Loenhoud de stichtingsakte ondertekend en was de oprichting van “Stichting Genootschap Oud de Zilck” een feit. Samen met Sjaak Hoeks vormden bovengenoemde personen het eerste bestuur van het Genootschap.

HET DOEL VAN HET GENOOTSCHAP OUD DE ZILCK

Het kleine stipje dat De Zilk op de kaart van Nederland vormt blijkt een actieve gemeenschap met een boeiend verleden van niet alleen veeteelt en bollenteelt, maar met onder haar inwoners ook winkeliers, smeden en andere ambachtslieden. Actieve verenigingen die aan sport, cultuur en muziek maar ook aan kermis en carnaval in De Zilk gestalte geven, maakten en maken De Zilk tot een levendig dorp en een hechte gemeenschap. Door onderzoek te doen naar de historie van De Zilk en haar inwoners en de resultaten vast te leggen en te archiveren, zorgt het Genootschap Oud de Zilck ervoor dat deze informatie voor ons én voor de generaties na ons, beschikbaar komt en blijft. Oud de Zilck is dan ook zeer geïnteresseerd in kaarten, prenten, tekeningen, foto’s, stambomen, publicaties, krantenartikelen, gebruiks- en andere voorwerpen etc.

ACTIVITEITEN

Al hetgeen het genootschap Oud de Zilck aan data en items verzamelt, wordt gearchiveerd en zorgvuldig bewaard. En natuurlijk worden deze schatten met de (oud) Zilkers, maar ook met niet Zilkers, gedeeld.

Terra Salica
Donateurs ontvangen twee maal per jaar het boekje de ‘Terra Salica’. Hierin staan onder meer verhalen, foto’s en interviews met (oud) Zilkers.

Nieuwsbrief
Regelmatig verschijnt er een digitale nieuwsbrief welke wordt verzonden aan de donateurs.

Inloopochtenden
Voor het eerst in 2016 werden in de Duinpan op vijf woensdagen gedurende het jaar inloopochtenden georganiseerd in De Duinpan aan de Sportlaan. De belangstelling was steeds aanzienlijk dus werd besloten om ook in 2017 deze ochtenden te organiseren. Tijdens de inloopochtenden kunt u kennis maken met het Genootschap Oud de Zilck. Er liggen foto’s, kaarten, boeken etc. ter inzage en er is een aantal vrijwilligers aanwezig aan wie u uw eventuele vragen over de geschiedenis van ons dorp of haar (vroegere) inwoners kunt stellen. Ook kunt u er terecht met uw foto’s of andere documenten die voor het Genootschap van belang kunnen zijn. Wij scannen deze stukken in en u krijgt uiteraard uw materiaal weer terug.
Onder “Agenda” kunt u zien wanneer deze ochtenden gepland zijn.

Lezingen
Het genootschap streeft ernaar jaarlijks een lezing te organiseren. Er wordt een spreker uitgenodigd die kan vertellen over een onderwerp dat betrekking heeft op de Zilker geschiedenis. De lezingen zijn gratis toegankelijk voor zowel leden als niet leden.
Lezingen worden op onze website aangekondigd onder “Agenda”.

Tentoonstellingen
Met veel inzet en plezier heeft het Genootschap, in vervolg op de millenniumtentoonstelling, al diverse exposities georganiseerd. Onder “Terugblikken” vindt u een overzicht met foto’s.
Nieuwe tentoonstellingen worden op onze website aangekondigd onder “Agenda”.

DE ORGANISATIE

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 7 vrijwilligers waaronder een voorzitter, een vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en archivaris. Onder “Contact” stellen de bestuursleden zich voor.

Werkgroepen
Om alle vrijwilligerswerkzaamheden van het Genootschap Oud de Zilck in goede banen te kunnen leiden is een aantal werkgroepen opgericht. In deze werkgroepen is overigens altijd plaats voor mensen met belangstelling in de historie van De Zilk.

* Werkgroep archivering

Het verzamelen, rubriceren en archiveren van foto’s, knipsels, publicaties, boeken en allerhande documenten en (gebruiks)voorwerpen welke betrekking hebben op de beroepsmatige en culturele geschiedenis van De Zilk.

* Werkgroep Historisch onderzoek
Het doen van onderzoek in onder meer diverse officiële archieven.

* Werkgroep Evenementen
Het organiseren van lezingen, exposities, tentoonstellingen, de deelname aan de jaarlijkse mozaïeken wedstrijd etc.

* Werkgroep Redactie Terra Salica
Interviewers, schrijvers en redactieleden zorgen ervoor dat er twee maal per jaar een Terra Salica verschijnt.
(Oud) Zilkers worden gevraagd om hun persoonlijke verhalen te vertellen zodat kan worden beschreven en gedocumenteerd wat mensen ooit heeft bewogen tot de dingen die zij deden. Het zijn immers die dingen die de geschiedenis van De Zilk vormen.